Przerwy w szkole

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
przerwa obiadowa
5. 11.50 - 12.35
przerwa obiadowa
6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30
8. 14.40 - 15.25

Na stronie

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

Cele projektu dwustronnego

- zwiększenie motywacji i pewności siebie uczniów podczas posługiwania się europejskimi językami w środowisku naturalnym (polski, hiszpański, angielski)

- doświadczenie wielokulturowości poprzez zamieszkanie w innym kraju, w gronie rodziny zagranicznych rówieśników

- doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą na temat metod i form pracy z dzieckiem, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

- podnoszenie poziomu osiągnięć szkolnych uczniów i zapewnienie im możliwości zdobywania nowej wiedzy, pokazanie perspektyw i podniesienie poziomu umiejętności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie umiejętności językowych i wykorzystanie technologii informacyjnej

- zdobycie inspirujących, autentycznych doświadczeń innej kultury;

- zachęcenie uczniów oraz nauczycieli do zapoznania się i używania nowych technologii w komunikacji;

- zwrócenie uwagi uczniów na różne potrzeby edukacyjne (np. mniejszości narodowych);

- nauczanie interdyscyplinarnego spojrzenia na projekt poprzez zaangażowanie jak największej ilości uczniów;

- nawiązanie trwałej więzi między młodymi Polakami i Hiszpanami, zaprezentowanie swojego regionu i jego kultury partnerowi, przełamywanie barier i stereotypów;

- wzmocnienie roli nauczyciela poprzez tworzenie poczucia europejksiego obywatelstwa, uczenia tolerancji,  otwartości w odniesieniu do odmiennych kultur i rozwijania ciekawości świata;

- kontynuacja europejskiego wymiaru nauczania w programie szkoły;

- aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- promowanie równośic pomiędzy chłopcami idziewczętami, poprze oferowanie im tych samych możliwości w koedukacyjnym nauczaniu;

- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, kompetencji społecznych

- włączenie społeczności szkolnej do rozwoju projektu

- wzmacnianie nabywania kompetencji językowych w celu poprawienia międzykulturowego dialogu w Europie

- użycie Internetu i innych technologii w celu wzmocnienia  komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i innymi osobami zainteresowanymi projektem

- dokonanie ewalucji rezultatów projektu wspólnie poprzez nauczycieli i uczniów. 

O szkole

szkola-obraz

Budynek szkoły stoi w północnym krańcu wyspy będącej ośrodkiem najstarszej części miasta. Usytuowany jest przy uliczce otaczającej z trzech stron monumentalną bryłę orientowanej kolegiaty, która stanowi północne zamknięcie wydłużonego rynku.

Więcej...

Patron szkoły

klaudyna

Klaudyna Potocka urodziła się 27 sierpnia 1801 roku w Kórniku, jako córka Ksawerego i Justyny z Dzieduszyckich. Urodziła się w małym domku. Dziś ten pierwszy po lewej stronie budyneczek przyzamkowy, sympatycznie nazywany „Klaudynówką"

Więcej...

Polecane strony

logoPultuskszkola z klasasocrates-comenius

logo-seoZapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji szkoły w ramach programu System Ewaluacji Oświaty.

Więcej...