Przerwy w szkole

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
przerwa obiadowa
5. 11.50 - 12.35
przerwa obiadowa
6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30
8. 14.40 - 15.25

Na stronie

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Po rozum do głowy

Słoneczna , piękna, jesienna pogoda (4 października 2013r.) cały czas towarzyszyła zmaganiom czternastu patroli na trasie profilaktyki pod hasłem ,,Po rozum do głowy”. To drugi rajd zorganizowany przez Publiczne Gimnazjum nr1 im. Klaudyny Potockiej.

Czytaj więcej...

Iskry przyjaźni już się sypnęły…

Projekt autorski ,,Iskrę przyjaźni puszczam w krąg” został już zrealizowany. Trzy klasy pierwsze naszego gimnazjum pod opieką wychowawców: p. Ewy Chrzanowskiej, p.Doroty Kwiatkowskiej, p. Anny Pieńkowskiej uczestniczyły w zajęciach integracyjnych nad Narwią na ulicy Solnej w dniach 9, 11 i 25 września 2013r. Warsztaty pod hasłem ,,Poznajmy się”poprowadziła pedagog Elżbieta Iwanowska. Po warsztatach zapłonęło ognisko i iskierki sypnęły… iskierki przyjaźni też.

Przystąpiliśmy do konkursu ,,Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”

Muzeum Historii Polski, Fundacja Banku Zachodniego WBK i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera są organizatorami konkursu ,,Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”. Projekt składa się z dwóch etapów: I etap – napisanie, opartej na źródłach historycznych, pracy o wybranym bohaterze, II etap – warsztaty historyczno-filmowe, na które zostaną zaproszeni laureaci I etapu – autorzy najlepszych prac. Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych ma na celu odnalezienie postaci i wartości ważnych dla idei wychowawczych II RP, wzmacnianie identyfikacji ze środowiskiem lokalnym, uświadomienie roli edukacji i wychowania w kształtowaniu historii naszego kraju i narodu.

 

Czytaj więcej...

Z wizytą w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa

Kolejną szkołą, która otworzyła swe podwoje i którą odwiedzili uczniowie w ramach zawodoznawstwa, był Zespół Szkół im. Bolesława Prusa.

W środę 15 maja, 22 uczniów pod opieką nauczycielek Elżbiety Iwanowskiej i Beaty Kosińskiej uczestniczyło w Festynie Promocyjnym, na którym nauczyciele i uczniowie prezentowali próbki tego, co czeka uczniów klas pierwszych od września. Zorganizowane były stoiska przedstawiające kierunki kształcenia, zawody i perspektywy pracy.

Czytaj więcej...

Z wizytą w Zespole Szkół Rolniczych im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie

Co roku szkoły ponadgimnazjalne organizują tzw. dni otwarte, których celem jest zapoznanie z ich ofertą edukacyjną, osiągnięciami, kadrą, budynkiem,  wyposażeniem klas i pracowni.

26 kwietnia 33 uczniów klas trzecich z PG1 skorzystało z zaproszenia  i pod opieką nauczycieli Elżbiety Iwanowskiej, Barbary Trzcińskiej i Artura Salamona w ramach realizacji ścieżki zawodoznawczej złożyło wizytę w Zespole Szkół Rolniczych w Golądkowie.

Czytaj więcej...

Znajdź właściwe rozwiązanie

,,Znajdź właściwe rozwiązanie” – to tytuł projektu realizowanego w r. szk 2012/2013 we współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pułtusku.

 Zadanie dotyczące profilaktyki palenia tytoniu zostało wpisane w Szkolny Program Profilaktyki ,,Barwy życia dziś i jutro”.

Czytaj więcej...

Planujemy ścieżki kariery zawodowej

Przez trzy dni stycznia -15, 16, 23 - w naszej szkole gościliśmy panią Agnieszkę Wrzeszcz,  doradcę zawodowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku.

Cel wizyty wynikał z realizacji zadań szkoły, a mianowicie pomocy uczniom w planowaniu własnych ścieżek kariery zawodowej (zadanie zapisane w Szkolnym Programie Ptofilaktyki ,,Barwy życia dziś i jutro”).

Pani Agnieszka Wrzeszcz we wszystkich klasach trzecich przeprowadziła warsztaty uwzględniające następujące zagadnienia:

Czytaj więcej...

Dzieci uczą się tego, czego doświadczają

"Dzieci uczą się tego, czego doświadczają"- to tytuł projektu Szkoły dla rodziców  realizowanego w roku szkolnym 2012/2013.

Realizatorzy:

1.Elżbieta Iwanowska - pedagog, autorka projektu.

2.Grażyna Błachnio - psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pułtusku.

Czytaj więcej...

Iskrę przyjaźni puszczam w krąg

Zajęcia integracyjne pt. ,"Iskrę przyjaźni puszczam w krąg" to projekt realizowany przez pedagoga  na początku każdego roku szkolnego. Jego uczestnikami są uczniowie pierwszych klas gimnazjum i wychowawcy klas.

Czytaj więcej...

Profilaktyka... profilaktyka...

20121028-profilak01Profilaktyka… Profilaktyka… Drzwi otwiera. Drzwi zamyka.

Otwiera drzwi na wiedzę o uzależnieniach, jednocześnie na uzależnienia drzwi zamyka. Taki główny cel przyświecał  projektowi Rajdu Profilaktycznego, "Rozumnie zapobiegać" realizowanemu we wrześniu i październiku w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej, którego finał nastąpił 22 października.

Czytaj więcej...

O szkole

szkola-obraz

Budynek szkoły stoi w północnym krańcu wyspy będącej ośrodkiem najstarszej części miasta. Usytuowany jest przy uliczce otaczającej z trzech stron monumentalną bryłę orientowanej kolegiaty, która stanowi północne zamknięcie wydłużonego rynku.

Więcej...

Patron szkoły

klaudyna

Klaudyna Potocka urodziła się 27 sierpnia 1801 roku w Kórniku, jako córka Ksawerego i Justyny z Dzieduszyckich. Urodziła się w małym domku. Dziś ten pierwszy po lewej stronie budyneczek przyzamkowy, sympatycznie nazywany „Klaudynówką"

Więcej...

Polecane strony

logoPultuskszkola z klasasocrates-comenius

logo-seoZapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji szkoły w ramach programu System Ewaluacji Oświaty.

Więcej...