Regionalny Konkurs Języka Angielskiego

Przerwy w szkole

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
przerwa obiadowa
5. 11.50 - 12.35
przerwa obiadowa
6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30
8. 14.40 - 15.25

Na stronie

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju 25.09.2017r.

                                                                                                                      

                                                                                                                                                            Załącznik nr 1

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

  1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości około 35 000 litrów do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku, 06-100 Pułtusk, ul. Marii Konopnickiej 5
  2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie
    z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
  3. Dostarczony olej opałowy lekki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-C 96024:2011 w zakresie parametrów  kontrolowanych dla gatunku L1 oraz posiadać świadectwo jakości   wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry jakościowe .
  4. Dostawa oleju opałowego lekkiego odbywać się będzie na koszt i transportem Wykonawcy. Zgłoszenie Zamawiającego w terminie do 2 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o zapotrzebowaniu. Autocysterna winna być wyposażona w urządzenie dystrybucyjne – instalację pomiarową do paliw płynnych oraz posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji / certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie.

Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju 25-09-2017r. > pokaż

O szkole

szkola-obraz

Budynek szkoły stoi w północnym krańcu wyspy będącej ośrodkiem najstarszej części miasta. Usytuowany jest przy uliczce otaczającej z trzech stron monumentalną bryłę orientowanej kolegiaty, która stanowi północne zamknięcie wydłużonego rynku.

Więcej...

Patron szkoły

klaudyna

Klaudyna Potocka urodziła się 27 sierpnia 1801 roku w Kórniku, jako córka Ksawerego i Justyny z Dzieduszyckich. Urodziła się w małym domku. Dziś ten pierwszy po lewej stronie budyneczek przyzamkowy, sympatycznie nazywany „Klaudynówką"

Więcej...

Polecane strony

logoPultuskszkola z klasasocrates-comenius

logo-seoZapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji szkoły w ramach programu System Ewaluacji Oświaty.

Więcej...