Przerwy w szkole

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
przerwa obiadowa
5. 11.50 - 12.35
przerwa obiadowa
6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30
8. 14.40 - 15.25

Na stronie

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2014

 

Działalność prowadzona zgodnie ze Statutem i jego głównym celem, który zakłada pomoc Publicznemu Gimnazjum nr1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku w wypełnianiu zadań wychowawczo – opiekuńczych. Na spotkaniu członków przyjęto ogólny zarys planu działań na rok 2014. 

 

Decyzje dotyczące bieżących działań/ zadań podejmowano na spotkaniach doraźnych Zarządu (4 spotkania). W roku 2014 pozyskano z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Urzędu Miejskiego w Pułtusku środki finansowe na projekt ,,Ty i ja – teatry to są dwa".
W ramach realizacji projektu przy współpracy z Gimnazjalnym Klubem Wolontariusza, świetlicą szkolną oraz Międzynarodowym Centrum Wymiany Młodzieży i Wolontariatu zorganizowano spektakle pod hasłem ,,Zabawa w teatr". Zadania projektu realizowane były w przedszkolach, m.in. w Minillandzie, w Cleverze, w oddziale przedszkolnym PSP nr 3 w Pułtusku i dwóch grupach Przedszkola Miejskiego nr 4 w Pułtusku. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w życiu szkoły poprzez:
- włączenie się w pomoc w czasie kwest dla najuboższych ( zbiórka pieniędzy dla Fundacji ,,Dziewczynka z Zapałkami" i Polskiego Czerwonego Krzyża)
- zbiórkę odzieży dla najuboższych rodzin uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku,
- happeningi uliczne ,,PG 1 wita wiosnę" i ,,Przybieżeli Mikołaje z Jedynki",
- zakup i przygotowanie 8 paczek bożonarodzeniowych dla rodzin uczniów najbardziej potrzebujących,
- zorganizowanie wigilii dla wolontariuszy, członków Stowarzyszenia oraz Międzynarodowego Centrum Wymiany Młodzieży i Wolontariatu,
- dwukrotnie wolontariusze uczestniczyli w spotkaniach w Międzynarodowym Centrum Wymiany Młodzieży i Wolontariatu ( współpraca). W roku 2014 wystąpiono o status Organizacji Pożytku Publicznego, który 18 marca 2015 r. otrzymano.

 

O szkole

szkola-obraz

Budynek szkoły stoi w północnym krańcu wyspy będącej ośrodkiem najstarszej części miasta. Usytuowany jest przy uliczce otaczającej z trzech stron monumentalną bryłę orientowanej kolegiaty, która stanowi północne zamknięcie wydłużonego rynku.

Więcej...

Patron szkoły

klaudyna

Klaudyna Potocka urodziła się 27 sierpnia 1801 roku w Kórniku, jako córka Ksawerego i Justyny z Dzieduszyckich. Urodziła się w małym domku. Dziś ten pierwszy po lewej stronie budyneczek przyzamkowy, sympatycznie nazywany „Klaudynówką"

Więcej...

Polecane strony

logoPultuskszkola z klasasocrates-comenius

logo-seoZapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji szkoły w ramach programu System Ewaluacji Oświaty.

Więcej...