Przerwy w szkole

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.45 - 11.30
przerwa obiadowa
5. 11.50 - 12.35
przerwa obiadowa
6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30
8. 14.40 - 15.25

Na stronie

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdanie merytoryczne za lata 2012 – 2015

Projekty:
W latach 2012 – 2015 zrealizowano 6 większych – dłuższych w czasie - projektów skierowanych do uczniów Publicznego Gimnazjum nr1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku:
1. ,,Mazowieckie niziny, niedalekie krainy”. Wypoczynek letni.
3 biwaki profilaktyczne
45 uczestników.
2. ,,Pomogę Ci uwierzyć w siebie”.
Sportowe zajęcia pozalekcyjne. 160 uczestników.
Warsztaty pedagogiczne. 72 uczestników.
Konsultacje psychologiczne. 54 osoby.
Koncert – 220 uczestników.
3. ,,Wakacje pod Wiatrakiem”.
Wypoczynek letni z programem profilaktycznym.
45 uczestników.
4. ,, Teatr profilaktyczny ,,Przy trzepaku”.
36 uczestników.
5. ,,Ty i ja - teatry to są dwa”.
Udramatyzowane bajki dla dzieci. Zabawa w teatr w przedszkolach.
196 uczestników.
6. ,,Wyleczyć podcięte skrzydła”.
Pomoc pedagogiczna i dydaktyczna.
Zajęcia pozalekcyjne.
73 uczestników.

Inne podejmowane działania:
Wycieczki:
- Opinogóra – Ciechanów( w ramach biwaku)
- Zambski Kościelne. Jednodniowy projekt pod hasłem:
Od walki do wolontariatu. Udział w uroczystościach powiatowych w rocznicę
walk obronnych we wrześniu 1939 roku (24 uczestników)
- Warszawa. Stadion Narodowy. Udział w X Przystanku ,,Profilaktyka i Ty”(34 uczestników)

Działania cykliczne, coroczne:
Happeningi uliczne:
- PG 1 wita wiosnę (od 15 do 22 uczestników)
- Przybieżeli Mikołaje z Jedynki, Mikołaje z misją, Niech w sercach radość
zagości (od 18 do 28 uczestników)

Integracyjne spotkania:
Kolacje wigilijne członków RDJ, Klubu Wolontariusza
i RSU, zaproszonych gości (od 30 do 40 uczestników)

Współpraca:

Z Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu:
- udział w Międzynarodowym Dniu Wolontariatu – 25 osób
- pomoc w organizacji Mateuszowego Biegu w Dniach Patrona Miasta – 3 razy
( od 9 do 12 uczestników)
- spotkania z wolontariuszami innych państw, poznawanie ich kultur-
Klub Wolontariusza – od 32 osób do 38,
stoiska na korytarzu szkolnym – wszyscy uczniowie gimnazjum
- udział w Forum Edukacyjnym organizacji pozarządowych zorganizowanym
przez Centrum – 4 osoby

Z Polskim Czerwonym Krzyżem:
- udział w kwestach ulicznych na rzecz najuboższych – 8 razy
(zaangażowanych od 12 do 18 osób)

Z Fundacją ,,Dziewczynka z Zapałkami”:
- kwesty na rzecz dzieci ze świetlic środowiskowych w różnych miastach Polski
11 razy – zaangażowanych od 14 do 22 wolontariuszy – w Intermarche, Tesko
i Topazie w piątki po południu, soboty i niedziele

Z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- akcje ulotkowe w sklepach gminy Pułtusk, roznoszenie ulotek,
oplakatowywanie (ponad 100 sklepów, zaangażowanych 12 wolontariuszy)

Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku:
MOPS opłacił przewóz uczestników do Zambsk Kościelnych

Ze szkolną świetlicą:
- wykonywanie ozdób choinkowych, sprzedaż ich z przeznaczeniem na paczki
dla najuboższych rodzin uczniów PG1 ( zaangażowanych ok. 40 uczniów)

Ze Związkiem Piłsudczyków Oddział Pułtusk:
- udział w uroczystościach związanych z Marszałkiem Józefem Piłsudskim
(delegacja Koła Wolontariusza – 4 osoby – 3 razy)
- pomoc w organizacji Konkursu Pieśni Patriotycznej ,,Pieśń ujdzie cało...”
(12 wolontariuszy)

Pomoc ludziom w potrzebie:
- kwesty na rzecz pogorzelców i powodzian
- kwesta dla chorej uczennicy z SP3 w Pułtusku (inicjatywa SP3)
- kwesta dla dziecka chorego na białaczkę
- zbiórka odzieży i przekazanie jej potrzebującym
- zakup butów dla ucznia
- sfinansowanie uczniowi jednodniowej wycieczki
- przekazanie 54 rodzinom okolicznościowych paczek z żywnością,
organizowanie na nie funduszy, m.in. przez sprzedaż świątecznych ozdób, kart,
ciastek.
Inne:
- sprzątanie żołnierskich grobów na cmentarzach – 2 razy – 15 osób, 6 osób

Szczególne osiągnięcia:
1. Na pewno mieszkańcy Pułtuska zapamiętali nas z wiosennych i zimowych happeningów ulicznych uatrakcyjnionych rikszą zakupioną za środki finansowe Gminy Pułtusk w ramach projektu ,, Teatr profilaktyczny – Przy trzepaku” oraz rozdawania na ulicach kart świątecznych, które wykonali uczniowie naszej szkoły, a wydrukowanych dzięki sfinansowaniu przez sponsora.
2. W szkole cyklicznie odbywają się wigilijne spotkania członków
Stowarzyszenia, Klubu Wolontariusza, Rady Samorządu Uczniowskiego
i zaproszonych gości, w tym Przewodniczącej Rady Rodziców
3. Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową, na której zamieszcza informacje
o najważniejszych wydarzeniach
4. Stowarzyszenie otacza szczególną opieką uczniów Klubu Wolontariusza,
współorganizuje różne akcje pomocowe i współpracuje ze Stowarzyszeniami
i instytucjami
5. Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego,
może na działalność pozyskiwać środki finansowe z odpisu 1% podatku.
Wnioski:
1. Kontynuować działalność, pozyskiwać środki finansowe, o które coraz
trudniej, na co wskazują sprawozdania finansowe.
2. Zabiegać o powiększanie liczby członków i zachęcać do angażowania się
do bezinteresownej pracy na rzecz innych.

Moja misja zakończona.
Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy angażowali się w działalność Stowarzyszenia ,,Razem dla Jedynki”.

Elżbieta Iwanowska – prezes Stowarzyszenia

O szkole

szkola-obraz

Budynek szkoły stoi w północnym krańcu wyspy będącej ośrodkiem najstarszej części miasta. Usytuowany jest przy uliczce otaczającej z trzech stron monumentalną bryłę orientowanej kolegiaty, która stanowi północne zamknięcie wydłużonego rynku.

Więcej...

Patron szkoły

klaudyna

Klaudyna Potocka urodziła się 27 sierpnia 1801 roku w Kórniku, jako córka Ksawerego i Justyny z Dzieduszyckich. Urodziła się w małym domku. Dziś ten pierwszy po lewej stronie budyneczek przyzamkowy, sympatycznie nazywany „Klaudynówką"

Więcej...

Polecane strony

logoPultuskszkola z klasasocrates-comenius

logo-seoZapraszamy do zapoznania się z raportem z ewaluacji szkoły w ramach programu System Ewaluacji Oświaty.

Więcej...